092.8822.118

Dịch vụ bảo trì

Dịch vụ bảo trì

Các công ty chuyên nghiệp luôn muốn sử dụng một dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp cho hệ thống máy văn phòng của mình.Khi công ty của các bạn muốn hệ thống máy văn phòng của mình như máy in, máy photo, máy tính…luôn vận hành một cách hiệu quả nhất hãy tìm hiểu dịch vụ bảo trì chăm sóc máy văn phòng của chúng tôi.

Mẫu Hợp Đồng Bảo trì

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------š›----------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ SỬA CHỮA

Số: ......HĐDVBTSC /AM –......

 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
 • Căn c  nhu cu và kh năng ca hai Bên.

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2018, tại Hà Nội chúng tôi hai bên gồm:

Bên A : ................................................................................

Đại diện:        .........................................                

Chức vụ:        .........................................

Địa chỉ:          .........................................

Điện thoại:     .........................................

Mã số thuế:   .........................................

Tài khoản:     .........................................                

Mở tại :          .........................................

Giấy uỷ quyền số ……. ngày ... tháng .... năm 2018

Bên B  : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

Đại diện:        Ông Lê Thế Vinh                 Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ:          Số 69 Phố Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại:     04.3628 3044 Fax: 04.3628 3702

Mã số thuế:    0101421452             

Tài khoản số: 1500.2010.53338

Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn –Chi nhánh: Hà Nội

Hai bên cùng nhất trí ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị tin học với các điều kiện cụ thể sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG           

Bên B cung cấp cho bên A dịch vụ bảo trì sửa chữa theo danh mục sau:

 

STT

Tên thiết bị

Thời Gian Bảo trì

Số lượng

Đơn giá /Tháng

Thành tiền

Ghi chú

1

Máy tính

Theo tháng

15

     

2

Máy in

Theo tháng

10

     

3

Máy Photo

Theo tháng

1

     

4

 

 

1

     

5

 

 

1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

   

Tổng giá trị hợp đồng:   VNĐ

            Bằng chữ:  (..........)

Giá trên đã bao gồm VAT 10%.

ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

     Công việc bảo trì gồm:

 • Bảo trì hệ thống máy in, máy photo…
 • Khc phc các s c ca h thng v mng LAN, truy cp Internet, h điu hành khi Bên A yêu cu trong các điu kin khách quan bình thường và các thiết b phn cng trong h thng hot động bình thường;
 • Mỗi 1 tháng một lần, định kỳ từ ngày … đến ngày …. của Quý., đại diện của Bên B sẽ có mặt tại địa chỉ của Bên A để tiến hành công việc bảo trì các thiết bị cho Bên A. Nếu ngày bảo trì định kỳ là ngày nghỉ của Bên A thì công việc bảo trì sẽ được thực hiện vào ngày tiếp sau;
 • Thời gian nhân viên Bên B có mặt để giải quyết sự cố cho Bên A là trong giờ hành chính và chậm nhất là 01 tiếng đồng hồ tính từ thời điểm bên A yêu cầu
 • Bảo trì định kỳ hệ thống 1 tháng một lần, các công việc bảo trì bao gồm:
 •    Tối ưu hóa hệ thống, khắc phục các sự cố phát sinh;
 •    Quét virus toàn bộ hệ thống và cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất đã được cài đặt trên máy tính của Bên A;
 • Cài đặt các phần mềm thông dụng mà Bên B có thể đáp ứng theo yêu cầu của Bên A.
 • Không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các thiết bị phần cứng không đủ điều kiện bảo hành;
 • Không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm, phần cứng;
 • Bên B đảm bảo rằng nhân viên của Bên B không được sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc, kinh doanh của Bên A với bất cứ mục đích nào ngoài mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên B theo hợp đồng này. Bên B phải giữ bí mật tuyệt đối các thông tin này. Nghĩa vụ giữ bí mật không ngừng khi chấm dứt hoặc hết hạn Hợp đồng này mà vẫn tiếp tục sau đó.

ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

 • Thanh toán chuyn khon:Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên 100%giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
 • Hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B vào tài khoản

Tài khoản số: 1500201053338.

Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn –Chi nhánh: Hà Nội.

CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI Á MỸ

 • Hóa đơn giá trị gia tăng(VAT)bên B sẽ trả bên A khi bên A thanh toán hết tiền cho bên B.

ĐIỀU IV: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi thay đổi chỉ có giá trị khi cả hai bên đồng ý bằng văn bản và là phần không thể tách rời của bản hợp đồng.
 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản ghi trong hợp đồng. Không bên nào kể cả bên A hay bên B chấm dứt hoặc tạm hoãn việc thực hiện toàn bộ hoặc từng phần hợp đồng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia. Nếu bên nào đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ một phần hay toàn bộ hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu nộp phạt theo đúng các văn bản quy định hiện hành của Nhà Nước.
 • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các khoản. Nếu quá trình thực hiện hợp đồng có vấn đề phát sinh hoặc bất đồng thì hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết. Nếu không đi đến nhất trí thì phán quyết của toà án kinh tế sẽ là phán quyết cuối cùng. Mọi chi phí cho việc giải quyết tranh chấp tại toà án kinh tế sẽ do bên thua kiện chịu hoàn toàn, trừ khi có thoả thuận khác.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để làm căn cứ thực hiện.                                                      

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Support Online

Miền Bắc

Hotline 092.8822.118

Miền Trung

Hotline 09.3467.4288

Miền Nam

Hotline 092.88.22.119