092.8822.118

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Siêu thị máy văn phòng Á Mỹ.

2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Support Online

Miền Bắc

Hotline 092.8822.118

Miền Trung

Hotline 09.3467.4288

Miền Nam

Hotline 092.88.22.119