Linh kiện máy Photo Konica

Linh kiện máy Photo Konica

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Cụm sấy Konica Minolta 161 / 162 / 163 / 210 / 212
Lô sấy Konica Minolta 161 / 162 / 163 / 210 / 211
Lô ép Konica Minolta 163
420.000₫
Lô ép Konica Minolta 250
520.000₫
Lô ép Konica Minolta EP 1050 / 1070/ 1080 / 2010 / 2030 (máy cơ đời cũ)
Gạt Konica Minolta EP 1050 / 1070 / 1080 / 2010 / 2030 (máy cơ đời cũ)
Gạt Konica Minolta 161 / 162 / 163 / 210 / 211
90.000₫
Bột từ Konica Minolta 250
585.000₫
Bột từ Konica Minolta 223 / 283 / 7828
710.000₫
Cụm từ Konica Minolta 161 / 162 / 163 / 210 / 211
Bột từ Konica Minolta 161 / 162 / 163 / 210 / 211
Cụm trống Konica Minolta 161/162/163/210/211 (có gạt, Ko trống, Ko từ)
zalo