Gạt mực máy laser màu

Gạt mực máy laser màu

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Gạt mực, gạt từ HP5500
40.800₫
Gạt mực / Gạt từ HP CP1215/1515/1518 / HP2600/ HP4600 - Canon 2500

Gạt mực máy in Laser màu là một linh kiện nhỏ nhưng không thể thiếu và có tầm quan trọng đặc biệt đối với máy in. Gạt mực ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng các bản in nên cần được kiểm tra và thay thế ngay khi có các hiện tượng chất lượng bản in bị giảm chất lượng.

zalo